Velg Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Med all informasjonen vi er i besittelse av kan vi generere nøyaktige og ofte beskrivende bilder av hver kundes reiseaktivitet. Det er nøkkelen til hvordan man på en effektiv måte får bedre kontroll over sine reiser

I HRG Insight presenteres data både før, under og etter reisen på en helt ny og lettfattelig måte – ikke i diagrammer, men på interaktive kart. Det er et effektivt verktøy for strategi, kostnadskontroll og beslutninger. Det er brukervennlig for beslutningstakere i andre roller i virksomheten, for eksempel innen finans og innkjøp: Hver bruker kan bestille og motta skreddersydde rapporter innfor det området som interesser dem, når og hvor ofte de ønsker.

  • Analysetjenester
  • Global konsolidering
  • Rapporteringsløsninger

Analysetjenester

Selv om HRG forstår behovet for rask og integrert teknologi for å produsere nøyaktige data, vet vi at det i mange tilfeller er vel så viktig med dyktige analytikere.

I tillegg til våre webbaserte statistikkløsninger har vi dyktige analytikere som hjelper til med mer dyptgående analyser og skreddersydde behov. Våre analytikere jobber tett med våre kundeansvarlige for å utarbeide og implementere strukturerte rapporteringsplaner. De kan sette opp spesifikke statistikker slik at våre kunder får hjelp til å nå sine mål.

Våre finansanalytikere kan være del av et oppfølgingsteam dersom det er behov for jevnlige og nøyaktige kostnadsanalyser og finansielle rapporter til interne interessenter. Analytikerne finner svar og kan være prosjektledere ved for eksempel implementering av nytt regelverk.

Global konsolidering

I 15 år har vi samlet informasjon fra alle land og kilder gjennom vårt globale konsolideringsverktøy. Vi samler og analyserer informasjon i henhold til hver enkelt kundes behov slik at de har mest mulig nøyaktig og relevant oversikt over sine reisekostnader.

Vi henter data lokalt, uavhengig av tredjepart eller teknologi, fjerner eventuelle feil og legger de inn i vårt egenutviklede datavarehus.

Våre kontinuerlige investeringer i teknologi gir våre kunder fleksibilitet til å integrere andre informasjonskilder, inkludert fra mobiltelefon, kredittkort og andre oppgjørsmetoder, slik at dataene til en hver tid er enda mer komplett.

Så snart all informasjon er samlet inn og validert kan vi sette sammen rapporter som gjør deg i stand til å ta enda bedre beslutninger innen innkjøp og budsjettering. Eksempelvis kan forhåndsrapportering av reiser forhindre avvik fra reisepolicy, varsle om reiser til sikkerhetsutsatte områder og sikre at lavest mulig pris er benyttet. Konsoliderte data kvalitetssikrer også utgiftshåndteringen og sier noe om trender.

Nøyaktig og oppdatert informasjon gjør oss i stand til å tolke og analysere våre kunders reisevaner slik at vi kan hjelpe dem å få mest mulig ut av reisebudsjettet og synliggjøre fremtidige kostnadsbesparelser.

Rapporteringsløsninger

HRGs egenutviklede og webbaserte rapporteringsverktøy gjør en mengde forretningskritisk informasjon lett tilgjengelig.

HRG Reporting er vårt fleksible og tilpasningsdyktige verktøy som gir deg all informasjon du behøver for å budsjettere riktig og ta de rette beslutningene. Teknologien gir deg raskt overblikk men også mulighet til å gå i dybden når det er nødvendig.

HRG Reporting har muligheten til å segmentere og filtrere informasjon slik at rapporter kan produseres for lokal eller global bruk. Du velger selv valuta og format, avhengig av hva som passer deg best.

HRG Travel Watch gjør deg i stand til å lokalisere dine reisende i løpet av sekunder. Den webbaserte løsningen inneholder elektroniske kart med enkel søkefunksjonalitet og du finner raskt frem til kontaktinformasjon til aktuelle reisende. Verktøyet har også forhåndsrapportering av reiser som sikrer at alt i er i tråd med reisepolicy og varsler om reiser til risikoområder.

I likhet med HRG Reporting har verktøyet både generelle men også mer detaljerte rapporter. Nettløsningen inneholder varsler slik at man omgående får kjennskap til eventuelle hendelser og risikoer som påvirker de reisende.