Velg Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Personvern i HRG

For forretningsreisende fra HRG-kunder som er overført til en behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig- forbindelse, se Hogg Robinson Groups personvernerklæring.

OVERSIKT

Hogg Robinson Ltd. og datterselskaper (samlet omtalt som «HRG«, ”vi”, oss», og «våre«) tar databeskyttelse og personvern alvorlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger i vår virksomhet, herunder:

 

 • Hvilke personopplysninger vi samler inn og når og hvorfor vi bruker dem
 • Hvordan vi deler informasjon innen HRG og med våre leverandører, tilsynsinstanser og andre tredjeparter
 • Mer om informasjonskapsler
 • Overføring av personopplysninger globalt
 • Hvordan vi beskytter og lagrer personopplysninger
 • Rettigheter som gjelder administrasjon av dit personvern
 • Hvordan du kan komme i kontakt med oss for mer hjelp

 

Vi er forpliktet til å beskytte og respekterer ditt privatliv. Vi vil kun oppbevare, behandle og overføre de personopplysningene som vi innhenter om deg og som identifiserer deg i henhold til gjeldende lover, retningslinjer for håndtering av personopplysninger og eventuelle vilkår angitt der personopplysninger samles inn («innsamlingsbetingelsene”). Hvis det er motstrid mellom innsamlingsbetingelsene og denne personvernerklæringen, gjelder innsamlingsbetingelsene.

Den HRG-enheten som er ansvarlig for dine personopplysninger er det HRG-medlemmet som opprinnelig innsamlet informasjon fra eller om deg. Dette kan være ytterligere forklart i egne personvernerklæringer som var tilgjengelig da dine personopplysninger først ble registrert av HRG-enheten, for eksempel der du eller bedriften du jobber for, inngikk i et forhold til oss i relasjon til våre tjenester.

Du kan finne ut mer om HRG, inkludert geografiske områder, på www.hrgworldwide.com eller ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen under «Kontakt oss».

Personvernerklæring – Data som samles inn og behandles gjennom vårt/våre nettsted(er) Denne personvernerklæringen gjelder data som vi samler inn og behandler via nettstedet(ene) som den er publisert på. Den gjelder ikke for datainnsamling og -behandling foretatt i forbindelse med tjenester som HRG stiller til disposisjon for deg eller bedriften du jobber for, hvor HRGs rettigheter og ansvar er fastsatt i kontrakten(ene) angitt for levering av de tjenestene og/eller personvernerklæringer presentert separat.

Hvis du er en forretningsreisende fra en HRG-kunde som er overført til en behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig-forbindelse og ønsker å vite mer om innsamling og behandling av personopplysninger foretatt i forbindelse med tjenester som HRG gir deg eller bedriften du jobber for, henvises til Hogg Robinson Groups personvernerklæring nedenfor.

Eksterne lenker til tredjeparts nettsteder kan du finne på vårt nettsted. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for din bruk av en tredjeparts nettsted.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og når og hvorfor vi bruker dem

Når innsamler vi informasjon

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi innsamler om deg hvis du:

 

 • Bruker et av våre nettsteder (inkludert vårt Investor Relations-nettsted);
 • Kontakter oss ved hjelp av informasjonen på siden «Kontakt oss» eller fyller ut en forespørsel eller annet skjema på

 

Hvilken informasjon samler vi inn

Vi kan samle inn forskjellige typer personlig informasjon om deg, inkludert:

 

 • Informasjon som du oppgir, når du bruker funksjonen «Kontakt oss» eller fyller ut en forespørsel eller andre skjemaer på nettstedet (for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer);
 • Hvis du kontakter oss, kan vi registrere den

 

Du må alltid angi nøyaktige personopplysninger, og du godtar å oppdatere dem om nødvendig som angitt nedenfor. Du samtykker også i at i mangel av en oppdatering, kan vi anta at personopplysningene du har oppgitt, er riktige.

Slik bruker vi informasjonen

Vi bruker personopplysninger som du oppgir til oss, til å kontakte deg og gi deg informasjon eller tjenester som du har bedt om, og håndterer alle saker som oppstår som følge av denne kontakten; og/eller setter et medlem av Hogg Robinson-konsernet og/eller HRGs partnernettverk i stand til å gi deg informasjon eller tjenester som du har bedt om, og håndtere alle saker som oppstår som følge av denne kontakten.

Det rettslige grunnlaget for bruk av personopplysninger

Vi vil bare samle inn, bruke og dele dine personopplysninger der vi er helt sikre på at vi har hjemmel til å gjøre dette. Det kan skyldes:

 

 • vår bruk av personopplysninger er i vår legitime interesse som en handelsorganisasjon (for eksempel for å kommunisere med deg etter henvendelse i forbindelse med våre tjenester, og å foreta forbedringer på våre nettsider og til våre tjenester) – i disse tilfellene passer vi alltid på din informasjon på en måte som er passende og respekterer din rett til privatliv og du har rett til å nekte behandling som forklart under Rettigheter som gjelder administrasjon av dit personvern; og/eller
 • vår bruk av personopplysninger er nødvendig for å overholde gjeldende lovmessige forpliktelser som vi er underlagt, for eksempel å gi opplysninger til skattemyndighetene, utøvende myndighet og/eller våre lovgivende

Hvis du ønsker å finne ut mer om det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger, kontakt oss vha. informasjonen i «Kontakt oss»-avsnittet.

 

Slik deler vi informasjonen

Vi deler informasjon på de måtene og til de formålene som er beskrevet nedenfor:

 

 • med medlemmer av Hogg Robinson-konsernet og/eller HRG partnernettverk for formål angitt i avsnittet ovenfor, og ellers om nødvendig for å yte deg våre tjenester eller å administrere vår virksomhet;
 • med tredjepart som administrere våre aktiviteter og yter tjenester. Dette omfatter leverandører av datalagring som brukes i driften av nettstedet, og/eller levering av alle tjenestene som tilbys gjennom dette (disse leverandørene har ikke direkte tilgang til personopplysninger hvis det ikke er angitt på nettstedet);
 • der vi er pålagt til å gjøre det, med våre tilsynsinstanser, for overholdelse av alle gjeldende lover, forskrifter og regler og forespørsler fra utøvende myndigheter, tilsynsmyndigheter og andre statlige etater;

 

 • med en fremtidig kjøper av noen eller alle deler eller hvis relevant hele eller deler av Hogg Robinson- konsernet; og
 • i det usannsynlige tilfellet at vi er i god tro om at vi er pålagt å gjøre det for å beskytte våre rettigheter/eiendomsrettigheter eller våre kunders og/eller deres

 

Slik beskytter og lagrer vi dine personopplysninger

Sikkerhet

Vi har implementert og vedlikeholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, retningslinjer og prosedyrer for å redusere risikoen for utilsiktet ødeleggelse eller tap, eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang til slik informasjon i forhold til hvilken type informasjon det gjelder. De tiltak vi gjennomfører omfatter å pålegge våre medarbeidere og tjenesteleverandører krav om fortrolighet i omgang med informasjon, slette eller permanent anonymisere personopplysninger hvis de ikke lenger er nødvendig for det formålet som de ble samlet inn til, og å ha på plass passende nettverks- og systemsikkerhet.

Lagring av informasjon

Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for formålet som de ble samlet inn for, som forklart i denne kunngjøringen. I noen tilfeller kan vi lagre personlig informasjon i lengre perioder, for eksempel hvor vi er pålagt å gjøre det i henhold til lovgivning, forskrifter, skatte-, regnskapskrav.

I særlige tilfeller kan vi lagre personopplysninger for lengre perioder slik at vi har en nøyaktig oversikt over din kontrakt med oss i tilfelle av klager eller problemer, eller hvis vi med rimelighet har grunn til å tro at det er risiko for søksmål knyttet til personopplysninger eller kontrakt.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjon om bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet er fastsatt i nettstedets politikk for informasjonskapsler.

Internasjonal overføring

HRG opererer globalt. Følgelig kan dine personopplysninger overføres og lagres i land utenfor EU, inkludert USA, med andre standarder for databeskyttelse. HRG vil gjennomføre passende tiltak for å sikre at overføring av personopplysninger er i samsvar med gjeldende lov og omhyggelig beskytte dine personvernrettigheter og interesser, og overføringer er begrenset til land som er anerkjent for å ha et tilstrekkelig nivå for rettslig beskyttelse, eller hvor vi kan være overbevist om at alternative ordningen er på plass for beskytte dine personvernrettigheter. For de tilfellene hvor vi mottar forespørsler om informasjon fra utøvende myndigheter, eller tilsynsmyndigheter, validerer vi nøye disse forespørslene før personopplysninger blir gitt. Du har rett til å kontakte oss for mer informasjon om de tiltakene vi har satt i verk (inkludert en kopi av relevante kontraktforpliktelser) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger når disse overføres som nevnt ovenfor.

Dine rettigheter

Med visse unntak og i noen tilfeller avhengig av behandlingaktiviteten vi gjennomfører, har du visse rettigheter i forhold til dine personopplysninger.

Vi kan be deg om mer informasjon for å bekrefte din identitet og av sikkerhetshensyn før vi gir de ønskede personopplysningene om deg. Vi forbeholder oss retten til å oppkreve et gebyr der det er tillatt ved lov, for eksempel hvis forespørselen er åpenbart grunnløs eller overdreven.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen på siden «Kontakt oss». Med utgangspunkt i juridiske og andre relevante hensyn vil vi treffe alle rimelige tiltak for å besvare din forespørsel umiddelbart eller informere deg hvis vi krever ytterligere informasjon for å besvare henvendelsen.

 

Vi vil ikke alltid helt og fullt kunne oppfylle dine ønsker, for eksempel hvis det vil påvirke vår plikt til å overholde krav om fortrolighet som vi skylder andre, eller hvis vi er har lovlig rett til å håndtere henvendelsen på en annen måte.

Rett til adgang til personopplysninger

Du har rett til å be om at vi gir deg en kopi av de personopplysninger om deg som vi oppbevarer, og du har rett til å bli informert om: (a) kilde til personopplysningene; (b) formål, rettslig grunnlag og metoder for behandling; (c) behandlingsansvarligs identitet; og (d) de enheter eller grupper av enheter som dine personopplysninger kan overføres til.

Retten til å rette opp eller slette personopplysninger

Du har rett til å be om at vi korrigere unøyaktig personopplysninger. Vi kan forsøke å bekrefte riktigheten av personopplysninger før vi retter dem.

Du kan også kreve at vi sletter personopplysninger under bestemte omstendigheter hvor:

 

 • det ikke lenger er nødvendig for de formålene som den ble samlet inn til; eller
 • du har trukket tilbake ditt samtykke (hvor databehandlingen var basert på samtykke); eller
 • etter en vellykket rett til å protestere (se «Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger» nedenfor); eller
 • de er behandlet rettsstidig; eller
 • for å overholde en juridisk forpliktelse som HRG er

 

Vi er ikke forpliktet til å akseptere ditt krav om å slette personopplysninger hvis behandling av dine personopplysninger er nødvendig:

 

 • for å overholde en juridisk forpliktelse; eller
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige

 

Rett til å begrense behandling av dine personopplysninger

Du kan be oss om å begrense dine personopplysninger, men bare der:

 

 • riktigheten er omstridt, for å gi oss mulighet for å bekrefte riktigheten; eller
 • behandlingen er ulovlig, men du vil ikke ha dem slettet; eller
 • de ikke lenger er nødvendig for de formålene som de ble samlet inn til, men vi fortsatt trenger opplysningene for utøvelse eller forsvar av rettslige krav.; eller
 • du har utøvd din rett til å protestere, og bekreftelsen av tvingende grunn er på

 

Vi kan fortsette å bruke dine personopplysninger etter et krav om begrensning når:

 

 • vi har ditt samtykke; eller
 • for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav; eller
 • beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk

 

Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger

Du kan protestere mot behandling av personopplysninger som har våre legitime interesser som sitt juridiske grunnlag, hvis du tror dine grunnleggende rettigheter og friheter har forrang over våre legitime interesser.

Hvis du protesterer, har vi en mulighet til å vise at vi har tungtveiende grunner som har forrang over dine rettigheter og friheter.

 

Rett til å få en kopi av dine personopplysninger som er underlagt sikkerhetsforanstaltninger utenfor din jurisdiksjon

Du kan be om å få en kopi av, eller referanse til, de sikkerhetsforanstaltninger som personopplysninger overføret utenfor EU er underlagt.

Vi kan redigere dataoverføringsavtaler for å beskytte forretningsmessige vilkår.

Rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personlige opplysninger.

Vi ber om at du forsøker å løse eventuelle problemer med oss først, selv om du har rett til å kontakte din tilsynsmyndighet når som helst.

Endringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen når vår forretning endres eller juridiske krav endres. Hvis vi foretar vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge et varsel på våre nettsider før endringene tre i kraft, og eventuelt sende en direkte beskjed til deg om endringen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende HRG og personvern eller ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt personvernombud, GBTPrivacy@amexgbt.com eller på:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU Storbritannia

I de fleste tilfeller vil vi be om at du sender klagen skriftlig. Vi vil undersøke klagen din og svarer deg vanligvis skriftlig innen 30 dager etter mottakelse. Hvis vi ikke klarer å svare, eller hvis du på annen måte er misfornøyd med svaret som du mottar fra oss, kan du ha rett til å klage til din tilsynsmyndighet.

Hogg Robinson Groups personvernerklæring

Hogg Robinson Group (HRG) gir denne personvernerklæringen for å beskrive hvordan vi kan samle inn, bruke, dele og ellers behandle dine personopplysninger, som ansatt hos en av våre bedriftskunder eller til annen person som vi tilbyr våre tjenester – reiser, møter og arrangementer og relaterte produkter og tjenester – via våre nettsider, mobilapplikasjoner, kommunikasjonskanaler og på andre måter online og offline, i en behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig-forbindelse.

Hvis du er en forretningsreisende fra en HRG-kunde som HRG fungerer som databehandler for, regulerer din arbeidsgivers personvernerklæring hvordan dataene innsamles og brukes, unntatt i forhold til data som vi samler inn og behandler gjennom våre nettsteder (se ovenfor for opplysninger om dette).

Om personopplysninger relatert til data som vi samler inn og behandle gjennom vårt/våre nettsted(er), se Personvernerklæring – Data som samles inn og behandles gjennom vårt/våre nettsted(er) over.

HRG eies i sin helhet av American Express Global Business Travel (GBT). Der vi deler dine personopplysninger i GBT i samsvar med denne personvernerklæringen, vil GBT behandle informasjonen i samsvar med GBTs personvernerklæring.

 

Sammendrag av viktige punkter

 

Hvilken

informasjon samler vi inn

Vi samler inn informasjon om deg i forbindelse med registrering, bruk, kjøp eller forespørsler om våre tjenester.
 

Slik bruker vi informasjonen:

Vi bruker informasjonen til våre tjenester, behandling av betalinger, drift av våre nettsteder og applikasjoner, markedsføring av produkter og tjenester, dannelse av forretningsinnsikt og overholdelse av lover.
 

 

Slik deler vi informasjonen:

Vi har en kontrakt med din arbeidsgiver eller den som betaler din reise, som er vår firmakunde, og vi dele informasjon med dem og med våre partnere, leverandører og forhandlere for å bestille reiser og levere våre tjenester. Vi vil ikke selge eller dele informasjon med tredjeparter slik at de uavhengig kan markedsføre egne produkter eller tjenester direkte til deg.
Markedsføring og dine valg: Vi bruker din informasjon slik at vi kan gjennomføre markedsføring rettet mot deg, og respekterer dine valg av hvordan vi markedsfører oss overfor deg.
 

Internasjonale overføringer:

Vi overfører informasjon utenfor hjemlandet ditt iht. lovgivningen. Uansett hvor dine personopplysninger overføres, er dine personopplysninger beskyttet i henhold til våre personvernprinsipper.
 

Dine rettigheter:

Du har rett til å bli informert om vi behandler opplysninger om deg og tilgå, endre, slette eller protestere, på anmodning og uten omkostninger bli informert om vår bruk av dine opplysninger i den utstrekning loven krever.
 

Endringer:

Vi vil fortelle deg om viktige endringer i denne personvernerklæringen ved å offentliggjøre dem på våre nettsider før de trer i kraft, og eventuelt kommunisere direkte med deg om endringen.
 

 

 

 

Kontakt oss:

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kontakt oss på GBTPrivacy@amexgbt.com eller på:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU

Storbritannia

 

Hvilken informasjon samler vi inn

Kontoinformasjon – Hvis du kontakter oss, registrerer deg hos oss eller mottar tjenester fra oss, samler vi inn informasjon om deg. Du kan gi oss informasjon eller din arbeidsgiver eller den som betaler din reise kan sende den til oss. Dette kan omfatte navn, e-postadresse, telefonnumre, arbeidsgiver og fysiske adresser. Vi kan også kreve passnummer, kjønn og fødselsdato for reisende. Hvis vi bestiller reise for dem som reiser sammen med deg, kan vi samle inn tilsvarende informasjon om dem. Informasjon går inn i din reiseprofil, som er der vi lagrer informasjonen som er nødvendig for å bestille reiser og levere deg våre tjenester. Du kan

 

velge å gi mer informasjon i profilen din, inkludert vanlige reisedokumenter, offentlige kjennetegn og kontaktinformasjon for krisesituasjoner.

Reiseinformasjon – hvis du bestiller reise med oss, samler vi inn opplysninger om din reise (for eksempel reisemål og avreisested, flyselskap, hotell og bilutleie) og annen informasjon for å gjennomføre din bestilling. Vi kan også samle inn spesielle informasjonskategorier for å gi adgang, opplysninger om foretrukken mat eller andre ønskede tjenester.

Betalingsinformasjon – For å betale for bestillinger og andre transaksjoner via våre tjenester, samler vi inn betalingsinformasjon og andre opplysninger som er nødvendige for å håndtere betalinger.

Nøyaktig plassering – I tillegg til generell plasseringsinformasjon som vi mottar via reiseruter eller IP-adresser, kan vi registrere din nøyaktige posisjon under noen omstendigheter. Vi kan med ditt samtykke få den via våre mobile applikasjoner. I tillegg kan vi hvis din arbeidsgiver har inngått avtale med oss for sporingstjenester for nødssituasjoner, registrere sporingsinformasjon fra American Express for dine siste American Express firmatransaksjoner og dele den med din arbeidsgiver i krisesituasjoner (som naturkatastrofer) i henhold til deres avtale med American Express.

 

Europeisk lov og personvern

Finn ut mer om dine rettigheter under EUs lovgivning

Finn ut mer om våre begrunnelser for behandling av personopplysninger Finn ut mer om hvor lenge vi beholder personopplysninger

Slik bruker vi informasjonen

Levere deg våre produkter og tjenester – Vi bruker informasjonen til å bestille din reise, organisere møter og arrangementer, forberede reiseruter og fakturaer, kommunisere med deg om produktene og tjenestene våre, yte kundeservice, administrere din konto og gi deg og din arbeidsgiver assistanse i nødssituasjoner.

Levere våre produkter og tjenester til bedriftskunder – Vi bruker informasjonen til å levere våre tjenester i forbindelse med reiser, møter og arrangementer, rådgivning, forretningsinnsikt, og andre relaterte tjenester til din arbeidsgiver eller den som betaler din reise, for å overholde våre avtaler med dem, til å informere om våre produkter og tjenester, og hjelpe dem med å sikre at de opptrer i samsvar med sine retningslinjer.

Håndtere betalinger – Vi bruker informasjonen til å behandle transaksjoner og gi deg relatert kundeservice. Drive nettsteder og mobilapplikasjoner – Vi bruker enhetsdata til å overvåke og forbedre ytelse og innhold i våre tjenester, levere oppdateringer, analysere tendenser og bruk i forbindelse med tjenestene og måle om våre annonser og tilbud er effektive.

Drive og forbedre vår virksomhet – Vi bruker din informasjon til å overholde retningslinjer og prosedyrer for selskapet, for regnskaps- og økonomistyringsformål, for å oppdage eller forhindre bedrageri eller kriminell aktivitet, utføre, analysere og forbedre vår forretning og våre tjenester, og ellers som det kreves iht. lov.

Markedsføring og dine valg

Vi kan bruke personopplysninger for å fortelle deg om våre produkter og tjenester eller opplysninger fra relaterte virksomheter (som restauranter, forbrukerprodukter, turer og underholdning), for å hjelpe oss med å fastslå om du kan være interessert i nye produkter eller tjenester, og til å presentere annonseinnhold som er skreddersydd til dine interesser, plassering eller reiserute (med ditt samtykke eller som tillatt ved lov). For å treffe beslutninger om hvordan vi markedsfører til deg, kan du angi innstillinger i din profil som reisende. Hvis du vil at vi skal slutte å sende deg markedsføringsinnhold, kan du også følge instruksjonene i vår kommunikasjon til deg.

 

Vi sender deg også meldinger som er avgjørende for våre tjenester; for eksempel kommunisere vi med deg om din reise, til å betjene kontoen, for å svare på dine forespørsler, eller som det kreves iht. lov. Noen av disse meldingene inneholder informasjon som presenteres for deg som en del av vårt engasjement med din arbeidsgiver eller den som betaler din reise (for eksempel meldinger som hjelper deg med å overholde deres retningslinjer i forbindelse med reiser). Hvis du velger bort markedsføringsmeldinger, vil du fortsatt motta disse meldingene.

Slik deler vi informasjonen

Din arbeidsgiver eller den som betaler din reise – Våre tjenester til deg leveres iht. vilkårene i vår serviceavtaler med din arbeidsgiver eller den som betaler din reise. Vi deler informasjon med dem for å gjøre det mulig for dem å administrere sine forretningsreiser, oppfylle deres forpliktelser overfor sine ansatte og sikre overholdelse av retningslinjer. På anmodning fra din arbeidsgiver eller den som betaler din reise, kan vi også dele informasjon med deres leverandører.

Innenfor American Express, GBT og HRG corporate – Vi deler informasjon med American Express Company og deres datterselskaper slik at vi og de kan betjene, analysere og forbedre kredittkort-tjenester og reiseprodukter og -tjenester til din arbeidsgiver eller den som betaler din reise. Vi deler også informasjon innen GBT og HRG corporate, for å levere og forbedre reiseproduktene og -tjenestene som GBT og HRG tilbyr. Deling med American Express, GBT og innen HRG er i samsvar med lovgivningen underlagt kontraktsmessig beskyttelse.

Innen vårt reisepartnernettverk – Hvis din reise går til land som betjenes av en av våre lokale reisebyråer, kan de få tilgang til kontoinformasjonen, reiseinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å tilby deg reisetjenester du eller din arbeidsgiver eller den som betaler din reise, kan be om.

Reiseleverandører og andre reisetjenesteleverandører – Vi deler informasjon med reiseleverandører (for eksempel flyselskaper og hoteller) og reisetjenesteleverandører (for eksempel billettsystemer og reiseleverandører) og representanter for begge, som nødvendig for å bestille reiser og levere reiserelaterte tjenester til deg og din arbeidsgiver. Vi vil ikke selge informasjon til tredjeparter, slik at de uavhengig kan markedsføre egne produkter eller tjenester direkte til deg.

Leverandører – Vi deler informasjon med leverandører som utfører funksjoner på våre vegne, som f.eks. vårt nettverk av lokale reisebyråer, møte- og arrangementsplanleggere, visum- og passleverandører, utviklere av mobilapp- og programvareutviklere og leverandører av IT-støtte, datalagring, markedsførings og kommunikasjons- og innsamlingstjenester. Disse leverandørene får tilgang til informasjon bare i den utstrekning det er nødvendig for å utføre sine funksjoner, som beskrevet i våre kontrakter med dem.

Forretningsinnsikt – Vi samarbeider med GBT for å kombinere data fra mange mennesker for å sammensette statistikk som ikke identifiserer deg personlig. Vi bruker denne informasjonen til å forstå forretningstrender og innsikt, og vi kan dele dem med tredjeparter.

Forretningsoverføring – Hvis vi forhandler eller gjennomfører en transaksjon som involverer hele eller deler av virksomheten (for eksempel en reorganisering, fusjon, salg eller oppkjøp), kan vi gi videre informasjon til tredjeparter involvert i transaksjonen i den grad loven tillater det.

Som kreves eller tillates ved lov – Vi kan gi videre informasjon til myndigheter, domstoler og nasjonale myndigheter der vi mener dette er tillatt eller kreves ved lov, forskrift eller rettslig prosess, eller for å forsvare interesser, rettigheter eller eiendom tilhørende HRG eller andre.

Vi kan også dele personopplysninger med andre parter som anvist av deg eller underlagt ditt samtykke.

Slik beskytter og lagrer vi dine personopplysninger

Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang og bruk. Vi beholder informasjon bare så lenge som nødvendig for å tilby våre

 

tjenester og for legitime forretningsformål, med mindre vi er pålagt ved lov eller forskrifter eller ved søksmål og rettslige undersøkelser beholde den for lengre perioder.

Internasjonal overføring

Vi kan overføre informasjon til jurisdiksjoner utenfor hjemlandet ditt ved behov til formål som beskrevet her, inkludert til land som ikke kan gi samme nivå av databeskyttelsen som hjemlandet ditt. Mottakere vil sannsynligvis være lokalisert i land hvor HRG og dets partnere ligger, og i jurisdiksjoner der kan du reise. For å beskytte slik informasjon vil overføringer bli gjort i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert der det er nødvendig for å oppfylle kontraksbestemmelser. Uansett hvor vi behandler informasjonen, beskytter vi den som beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med lov og våre personvernprinsipper.

Dine rettigheter

Hvis du har opprettet en online-konto hos oss og vil oppdatere informasjonen du har oppgitt til oss, kan du bruker kontoen din for å se og foreta endringer eller rettelser til opplysningene. Du kan ha rett til å bli informert om vi behandler opplysninger om deg og tilgå, overføre, endre, slette eller protestere, på anmodning og uten omkostninger bli informert om vår bruk av dine opplysninger. Vær oppmerksom på at vi må beholde visse opplysninger for arkivering, fullføre transaksjoner du begynte før forespørselen, eller for andre formål som er tillatt ved lov.

Endringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen når vår forretning endres eller juridiske krav endres. Hvis vi foretar vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge et varsel på våre nettsider før endringene tre i kraft, og eventuelt sende en direkte beskjed til deg om endringen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende HRG og personvern eller ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt personvernombud, GBTPrivacy@amexgbt.com eller på:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU Storbritannia

I de fleste tilfeller vil vi be om at du sender klagen skriftlig. Vi vil undersøke klagen din og svarer deg vanligvis skriftlig innen 30 dager etter mottakelse. Hvis vi ikke klarer å svare, eller hvis du på annen måte er misfornøyd med svaret som du mottar fra oss, kan du ha rett til å klage til din tilsynsmyndighet.