Velg Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Privacy Policy

Hogg Robinson

Personvernerklæring

OVERSIKT

HRG Nordic AS (handelsnavn HRG Norway), Tordenskioldsgate 8-10, 0160 Oslo (referert til som «HRG», «vi», «oss» og «våre») tar ansvaret sitt for databeskyttelse og personvern alvorlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger i løpet av våre forretningsaktiviteter, inkludert:

 • Hvilke personopplysninger vi samler inn og når og hvorfor vi bruker dem
 • Hvordan vi deler opplysninger innenfor HRG og med våre tjenesteleverandører, tilsynsmyndigheter og andre tredjeparter
 • Mer forklaring om informasjonskapsler
 • Overføring av personopplysninger globalt
 • Hvordan vi beskytter og oppbevarer personopplysninger
 • Juridiske rettigheter tilgjengelig for å administrere personvernet ditt
 • Hvordan du kan kontakte oss for å få ytterligere støtte

Det er viktig for oss å beskytte og respektere personvernet ditt.  Vi vil kun oppbevare, behandle og overføre personopplysningene som vi samler inn om deg og som personlig identifiserer deg, i samsvar med gjeldende lover, denne personvernerklæringen og eventuelle vilkår oppgitt på tidspunkt da personopplysninger samles inn («innsamlingsvilkår»).  Hvis det er uforenlighet mellom innsamlingsvilkårene og denne personvernerklæringen, skal innsamlingsvilkårene gjelde.

Denne personvernerklæringen gjelder i forbindelse med opplysninger vi samler inn og behandler via nettstedet(ene) som den vises på.  Den gjelder ikke for datainnsamling og -behandling foretatt i forbindelse med eventuelle reisetjenester som HRG leverer til deg eller virksomheten du jobber for, der HRGs rettigheter og plikter er beskrevet i kontrakten(e) inngått for leveringen av de tjenestene og/eller personvernmerknadene oppgitt separat.

Du kan finne ut mer om HRG, inkludert geografiske plasseringer, på www.hrgworldwide.com eller ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen i delen «kontakt oss».

Endringer i personvernerklæringen vår

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, slik at den er oppdatert med juridiske krav og måten vi driver virksomheten vår på. Vi vil publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettstedet slik at du alltid er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter vi offentliggjør den, så sjekk disse sidene regelmessig for den nyeste versjonen av denne merknaden.

Du kan finne eksterne koblinger til tredjeparters nettsteder på nettstedet vårt. Denne personvernmerknaden gjelder ikke for din bruk av en tredjeparts nettsted.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG NÅR OG HVORFOR VI BRUKER DEM

Når vi samler inn opplysninger

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om deg hvis du:

 • Bruker nettstedet vårt;
 • Kontakter oss ved hjelp av informasjonen i delen «kontakt oss» eller fyller ut eventuelle forespørselskjemaer eller andre skjemaer på nettstedet.

Personopplysninger vi samler inn og bruker hvis du bruker våre nettsteder eller nettbaserte tjenester

Vi kan samle inn ulike typer personopplysninger om deg, inkludert:

 • Opplysninger du oppgir når du bruker muligheten «kontakt oss» eller fyller ut eventuelle forespørselskjemaer eller andre skjemaer på nettstedet (for eksempel navnet ditt, e-postadresse og telefonnummer);
 • Hvis du kontakter oss, kan vi oppbevare en oppføring av denne korrespondansen.

Du må alltid oppgi nøyaktige personopplysninger, og du godtar å oppdatere dem etter behov på måten spesifisert nedenfor.  Du samtykker også i at, hvis de ikke oppdateres, kan vi anta at personopplysningene du har oppgitt, er korrekte.

Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene du gir oss for å kontakte deg og gi deg informasjon eller levere tjenester som du har bedt om og håndtere eventuelle saker som oppstår som følge av den kontakten; og/eller gjøre det mulig for et medlem av Hogg Robinson Group-konsernet og/eller HRG-partnernettverket å kontakte deg og gi deg informasjon eller levere tjenester som du har bedt om og håndtere eventuelle saker som oppstår som følge av den kontakten.

Det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysningene dine

Vi samler kun inn, bruker og deler personopplysningene dine der vi er overbevist om at vi har et riktig juridisk grunnlag for å gjøre dette. Dette kan være fordi:

 • vår bruk av personopplysningene dine er i vår legitime interesse som en kommersiell organisasjon (for eksempel for å kommunisere med deg der forespurt i forbindelse med tjenestene våre, og for å gjøre forbedringer på nettstedene og tjenestene våre) – i slike tilfeller tar vi til enhver tid vare på opplysningene dine på en måte som er forholdsmessig og respekterer personvernet ditt, og du har rett til å protestere mot behandling som forklart i delen «Juridiske rettigheter tilgjengelig for å administrere personvernet ditt» nedenfor; og/eller
 • vår bruk av personopplysningene dine er nødvendig for å overholde en relevant juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som vi har, for eksempel bekjentgjøringer som kreves av skattemyndighetene, politiet og/eller tilsynsorganene våre.

Hvis du ønsker å finne ut mer om det juridiske grunnlaget vi bruker til å behandle personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen i delen «kontakt oss».

BEKJENTGJØRING AV PERSONOPPLYSNINGER INNENFOR HRG OG TIL TREDJEPARTER

Vi deler informasjonen din på måten og for formålene beskrevet nedenfor:

 

 • innenfor medlemmer av Hogg Robinson Group-konsernet og/eller HRG-partnernettverket for formålene angitt i delen ovenfor, og ellers som nødvendig for å levere deg tjenestene våre eller for å administrere virksomheten vår;
 • med tredjeparter som administrerer virksomheten vår og leverer tjenester. Disse inkluderer datalagringsleverandører brukt i driften av nettstedet og/eller for å tilby noen av tjenestene levert via nettstedet (disse leverandørene har ikke direkte tilgang til personopplysningene med mindre annet er angitt på nettstedet);
 • der det er påkrevd, til våre regulerende myndigheter, for å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler, og forespørsler fra politiet, tilsynsorganer og andre statlige kontorer;
 • en fremtidig kjøper av noen eller alle våre aktiva eller, hvis aktuelt, aktivaene til hele eller deler av Hogg Robinson Group-konsernet; og
 • i det usannsynlige tilfellet at vi i god tro mener at det er påkrevd for å beskytte våre rettigheter/eiendom eller rettighetene/eiendommene til våre klienter og/eller deres ansatte.

 

 

 

DIREKTE MARKEDSFØRING OG BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Direkte markedsføring

Gjennom dette nettstedet gir vi deg en enkel måte til å velge om du ønsker å motta HRG-markedsføringsmateriale via e-post, som vi tror vil være relevant og interessant for deg.

HRG begrenser direkte markedsføringsaktiviteter til et rimelig og forholdsmessig nivå.  Vi sørger for at du beholder kontrollen over preferansene dine til enhver tid. Hver markedsføringskommunikasjon på e-post lar deg «stoppe abonnementet» i et par enkle trinn.  Alternativt kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen i delen «kontakt oss» for å stoppe abonnementet på alle typer markedsføring.

Informasjonskapsler

Informasjon om bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet er angitt i nettstedets Retningslinjer for informasjonskapsler

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER GLOBALT

HRG driver virksomhet på global basis. Følgelig kan personopplysningene dine overføres til og oppbevares i land utenfor EU, inkludert USA, som er underlagt ulike standarder for databeskyttelse. HRG vil ta nødvendige forholdsregler for å sikre at overføringer av personopplysninger er i samsvar med gjeldende lover og håndteres varsomt for å beskytte personvernet ditt og interessene dine, og at overføringer er begrenset til land som er kjent for å gi en tilstrekkelig grad av juridisk beskyttelse eller der vi kan være tilfredse med at alternative ordninger er på plass for å beskytte personvernet ditt. I denne hensikt, der vi mottar forespørsler om informasjon fra politiet eller tilsynsmyndigheter, validerer vi disse forespørslene nøye før personopplysninger oppgis.

Du har rett til å kontakte oss for mer informasjon om sikkerhetskontrollene vi har innført (inkludert en kopi av relevante kontraktsfestede forpliktelser) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene dine når disse overføres som nevnt ovenfor.

HVORDAN VI BESKYTTER OG LAGRER OPPLYSNINGENE DINE

Sikkerhet

Vi har implementert og vedlikeholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, retningslinjer og prosedyrer utformet for å redusere risikoen for utilsiktet ødeleggelse eller tap, eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang til slik informasjon, som er egnet for informasjonens karakter. Tiltak vi iverksetter inkluderer å stille konfidensialitetskrav til våre ansatte og tjenesteleverandører, ødelegge eller permanent anonymisere personopplysninger hvis de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, og ha passende sikkerhetstiltak for nettverk og system på plass.

Oppbevaring av personopplysningene dine

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for formålene de ble samlet inn for, som forklart i denne merknaden. I enkelte tilfeller kan vi oppbevare personopplysningene dine i lengre perioder, for eksempel der vi er pålagt å gjøre dette i samsvar med lovfestede, forskriftsmessige, skattemessige eller regnskapsmessige krav.

I spesielle tilfeller kan vi oppbevare personopplysningene dine i lengre perioder, slik at vi har en nøyaktig fortegnelse over handelen din med oss i tilfelle det oppstår klager eller utfordringer, eller hvis vi rimelig tror det er en mulighet for rettstvister i forbindelse med personopplysningene eller handlene dine.

JURIDISKE RETTIGHETER TILGJENGELIG FOR Å ADMINISTRERE PERSONVERNET DITT

Underlagt bestemte unntak og i noen tilfeller avhengig av behandlingsaktiviteten vi utfører, har du visse rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine.

Vi kan be deg om tilleggsinformasjon for å bekrefte identiteten din og for sikkerhetsformål, før vi oppgir personopplysningene du har bedt om til deg. Vi forbeholder oss retten til å belaste en avgift der loven tillater det, for eksempel hvis forespørselen klart er ubegrunnet eller urimelig.

Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen i delen «kontakt oss». Underlagt juridiske og andre tillatte hensyn, vil vi gjøre all rimelig innsats for å imøtekomme forespørselen din umiddelbart eller informere deg hvis vi trenger ytterligere informasjon for å imøtekomme forespørselen.

Vi kan kanskje ikke alltid behandle alle sider av forespørselen din, for eksempel hvis det vil påvirke taushetsplikten vi er andre skyldig eller hvis vi er juridisk berettiget til å håndtere forespørselen på en annen måte.

Rett til å få tilgang til personopplysninger

Du har rett til å be om at vi gir deg en kopi av personopplysningene som vi har om deg, og du har rett til å bli informert om; (a) kilden til personopplysningene dine; (b) formålet, det juridiske grunnlaget og metodene for behandling; (c) identiteten til den behandlingsansvarlige; og (d) enhetene eller kategoriene av enheter som personopplysningene dine kan overføres til.

Rett til å korrigere eller slette personopplysninger

Du har rett til å be om at vi korrigerer personopplysninger som er feil. Vi kan prøve å verifisere at personopplysningene er nøyaktige før vi korrigerer dem.

Du kan også i begrensede tilfeller be om at vi sletter personopplysningene dine, der:

 • de ikke lenger behøves for formålene de ble samlet inn for; eller
 • du har trukket tilbake samtykket ditt (der databehandlingen var basert på samtykke); eller
 • i henhold til vellykket rett til å protestere (se «Rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine» nedenfor); eller
 • de har blitt ulovlig behandlet; eller
 • for å oppfylle en juridisk forpliktelse som HRG er underlagt.

Vi er ikke pålagt å etterkomme forespørselen din om å slette personopplysninger hvis behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig:

 • for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • for å etablere, hevde eller forsvare rettslige krav.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine

Du kan be oss om å begrense personopplysningene dine, men kun der:

 • nøyaktigheten bestrides, for å gi oss mulighet til å kontrollere nøyaktigheten; eller
 • behandlingen er ulovlig, men du ikke vil at opplysningene skal slettes; eller
 • de ikke lenger behøves til formålene de ble samlet inn for, men vi fortsatt trenger dem for å etablere, hevde eller forsvare rettskrav; eller
 • du har hevdet retten til å protestere, og verifisering av overstyringsgrunnlag venter.

Vi kan fortsette å bruke personopplysningene dine etter en forespørsel om begrensning, der:

 • vi har ditt samtykke; eller
 • for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav; eller
 • for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.

Rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine

Du kan protestere mot enhver behandling av personopplysningene dine som har våre legitime interesser som sitt juridiske grunnlag, hvis du mener at dine grunnleggende rettigheter og friheter veier tyngre enn våre legitime interesser.

Hvis du fremsetter en innvending, har vi en mulighet til å vise at vi har overbevisende legitime interesser som overstyrer dine rettigheter og friheter.

Rett til å få en kopi av sikkerhetskontroller for personopplysninger brukt til overføringer utenfor din jurisdiksjon

Du kan be om å få en kopi av eller referanse til sikkerhetskontrollene under hvilke personopplysningene dine overføres utenfor EU.

Vi kan redigere dataoverføringsavtaler for å beskytte kommersielle vilkår.

Rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Vi ber om at du prøver å løse eventuelle problemer med oss først, selv om du har rett til når som helst å ta kontakt med tilsynsmyndighetene.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående samsvaret vårt med denne merknaden og personvernlovgivning, eller hvis du ønsker å hevde rettighetene dine, oppfordrer vi deg til å først kontakte oss ved å bruke nettstedets «kontakt oss»-mulighet. Vi vil undersøke og forsøke å løse klager og tvister, og vi vil gjøre all rimelig innsats for å innfri ønsket ditt om å hevde rettighetene dine så raskt som mulig, og i alle tilfeller innen tidsrammen oppgitt av personvernlovgivning.

For å kontakte din tilsynsmyndighet for databeskyttelse

Du har rett til når som helst å sende en klage til de lokale datatilsynsmyndighetene (dvs. ditt vanlige bosted, arbeidsplass eller stedet for det påståtte bruddet). Vi ber om at du prøver å løse eventuelle problemer med oss før du kontakter de lokale tilsynsmyndighetene.